14/12/2013

Τι φόρο ακινήτων θα πληρώσουμε:
Η κλίμακα:
Τιμή Ζώνης (ευρώ/μ2)
0 - 500 -> 2,00
501 - 750 -> 2,80
751 - 1.000 -> 2,90
1.001 - 1.500 -> 3,70
1.501 - 2.000 -> 4,50
2.001 - 2.500 -> 6,00
2.501 - 3.000 -> 7,60
3.001 - 3.500 -> 9,20
3.501 - 4.000 -> 9,50
4.001 - 4.500 -> 11,10
4.501 - 5.000 -> 11,30
5.001+ -> 13,00
Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος.
26 έτη και άνω 1,00
20 έως 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25