Tην παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ ΑΕ), ζήτησε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέχεια της άσκησης κακουργηματικής ποινικής δίωξης στα μέλη της διοίκησης της εταιρείας από τον Επίκουρο Οικονομικό Εισαγγελέα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ ΑΕ υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, εκτός από το μέλος του ΔΣ και πρώην στέλεχος της εταιρείας, η περίπτωση του οποίου αποτέλεσε αντικείμενο της έκθεσης του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ).
Για το συγκεκριμένο μέλος κινήθηκε η διαδικασία παύσης του από μέλος του ΔΣ. Η αντικατάστασή του, όπως και των άλλων μελών του ΔΣ, ούτως ή άλλως, έχει δρομολογηθεί από τις 30/7/2013 και η συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει ορισθεί για την 28/08/2013.
Συνεπώς, το υπουργείο Οικονομικών, αναφέρεται στην ανακοίνωση, "παρακολουθεί στενά, από την πρώτη στιγμή, την εξέλιξη του ζητήματος, ενεργώντας για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία της φήμης της εταιρείας. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιφυλάσσεται να αξιοποιήσει κάθε έννομο μέσο που έχει στη διάθεσή του".
Σχετικά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ, ανακοινώθηκαν επίσης τα εξής:
- Στις 30/07/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη γνωστοποιώντας την πρόθεση της Κυβέρνησης για έναρξη, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών αλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ ΑΕ. Την εν λόγω επιστολή ακολούθησε η από 12/08/2013 επιστολή της Διευθύντριας του Γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορούσε στη διαβίβαση σχετικών με την αλλαγή των μελών του ΔΣ εγγράφων.
- Στις 06/08/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΕΑΒ ΑΕ κ. Κυριάκο Λινάκη ζητώντας να κινηθεί αρμοδίως και αναλόγως μετά την εμπιστευτική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ). Ειδικότερα, όσον αφορά στη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής και της συναφθείσας σύμβασης για την πλήρωση θέσης διευθυντικού στελέχους της εταιρείας, καθώς και των αποδοχών που καταβλήθηκαν σε αυτό, ζητήθηκε η δρομολόγηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εταιρείας λόγω μη κατοχής από το εν λόγω στέλεχος των τυπικών προσόντων βάσει των οποίων, κατά τις προβλέψεις της σύμβασης εργασίας του, υπολογίσθηκαν οι αποδοχές του. Επιπλέον, ζητήθηκε η προώθηση κάθε απαραίτητης ενέργειας για την επίλυση του ζητήματος και για τη θεσμική διασφάλιση ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον.
Παράλληλα, σε συνέχεια των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την ΕΑΒ ΑΕ, ζητήθηκε η ενημέρωση για τις ενέργειες που θα δρομολογηθούν για την αντιμετώπιση των περιγραφόμενων στην εν λόγω έκθεση φαινομένων.
- Στις 06/08/2013 ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας απέστειλε επιστολή προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος γνωστοποιώντας το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης του ΣΕΕΔΔ και ζητώντας τις δέουσες ενέργειές του στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
- Στις 12/08/2013 ο Πρόεδρος της ΕΑΒ ΑΕ κ. Κυριάκος Λινάκης απέστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, ότι κατά την υπ' αριθ. 1321 Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΒ ΑΕ αποφασίστηκε:
(α) η παύση του εν λόγω στελέχους από τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
(β) η άμεση διερεύνηση και ο προσδιορισμός των χρηματικών ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν στον εν λόγω στέλεχος καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του,
(γ) η προετοιμασία της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΑΒ ΑΕ ώστε να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο τρόπο τόσο την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού όσο και την αποκατάσταση της δυσφήμισης που προκλήθηκε στην εταιρεία από τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
------------------------------------------------------------------
Μειωμένο κύκλο εργασιών και αυξημένες ζημιές κατέγραψε το 2012 η υπό δημόσιο έλεγχο Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).
Ειδικότερα, σύμφωνα ...
με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ» το 2012 περιορίστηκαν σε 91,26 εκατ. ευρώ, από 162,40 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 43,8% σε ποσοστό και κατά 71,14 εκατ. ευρώ σε αξία.
Τα μεικτά κέρδη της συρρικνώθηκαν σε 7,07 εκατ. ευρώ (-78,2%), ενώ τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιές 4,43 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,83 εκατ. ευρώ το 2011 (-21,26 εκατ. ευρώ).
Τελικά η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ετήσιες ζημιές 40,77 εκατ. ευρώ, που είναι 51,1% μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2011 (26,98 εκατ. ευρώ).
Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρική της, η ΕΑΒ κατέγραψε έσοδα 91,26 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 40,97 εκατ. ευρώ.
Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στις 31.12.2012 ήταν 1.443, έναντι 1.601 στις 31.12.2011 (-9,9%).
Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton είναι αναγκαία η λήψη μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της ΕΑΒ, προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της.
Πηγή : naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΜΠΕ.
Πηγή : naftemporiki.gr
------------------------------------------------------------------
Η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και η ένταξή τους στο ενιαίο βαθμολόγιο – μισθολόγιο είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, λέει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, στην υπ' αριθμόν 259/2013 απόφασή του. Αφορμή προσφυγή του Σωματείου Εργαζομένων ΕΑΒ κατά της ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο.
Το Δικαστήριο, μέχρι την απόφαση επί της τακτικής αγωγής, διατάζει την ΕΑΒ να βγάλει τους υπαλλήλους από το ενιαίο μισθολόγιο και να τους καταβάλλει τους μισθούς τους έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί, πριν από την ένταξή τους στο σύστημα, δηλαδή την 31η.12.2012.
«Η ως άνω μείωση αντίκειται στη συγκεκριμένη περίπτωση σε θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, καθώς καταργούνται οι ισχύουσες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις... παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και η αρχή της αναλογικότητας με την ισοπεδωτική εξομοίωση των όρων εργασίας των εργαζομένων στην... με εκείνους που ισχύουν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χωρίς μάλιστα να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος», υπογραμμίζει.
Αυτό αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών
Το Δικαστήριο σημειώνει ότι η εκ μέρους της ΕΑΒ ένταξη των υπαλλήλων της «στο ενιαίο μισθολόγιο του δημόσιου τομέα είναι μη νόμιμη διότι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας της, αφενός μεν η καθ' ης δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής της στις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος, αφετέρου η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο είναι αντισυνταγματική».
Όπως αναφέρει το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, επειδή κύριο κριτήριο διάρθρωσης της εργασίας και της οργάνωσης της ΕΑΒ αποτελεί η τεχνική ειδικότητα κάθε εργαζομένου σε αυτήν, για αυτό το λόγο είναι αποσυνδεδεμένοι από την εκπαιδευτική βαθμίδα, «καθώς στην καθ' ης εξαρχής επιλέγονταν και προσλαμβάνονταν ως εργαζόμενοι τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Εκείνο που αποτελούσε και αποτελεί βασικό κριτήριο, όχι μόνο αρχικής επιλογής, αλλά και μετέπειτα εξέλιξης, μισθολογικής και βαθμολογικής, ήταν και είναι η προϋπηρεσία και η αποκτηθείσα ειδίκευση σε τεχνική κατάρτιση σε συγκεκριμένα καθήκοντα».
Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στην ΕΑΒ, υπογραμμίζει το Δικαστήριο, «ενός συστήματος, δηλαδή, με παντελώς διαφορετική φιλοσοφία, λογική και στόχευση, αντιμετωπίζει την καθ' ης ως μια “τυπική” δημόσια υπηρεσία, ενώ πρόκειται για πρωτοπόρο επιχείρηση τεχνολογίας αιχμής με μοναδικό έργο και προσωπικό υψηλής ειδίκευσης.
»Με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται κατάφωτα η αρχή της ισότητας, ιδωμένη τόσο όσον αφορά τη σχέση της καθ' ης επιχείρησης με τον υπόλοιπο στενό δημόσιο τομέα και τις άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και όσον αφορά την μεταχείριση των εργαζομένων της καθ' ης, αντιστρέφοντας την ιεράρχηση των προσόντων των εργαζομένων στην τελευταία αναφορικά με την μισθολογική τους εξέλιξη».

-----------------------------

Εγκρίθηκε από τη βουλή η νέα διοίκηση της ΕΑΒ Με 8 ψήφους υπέρ, 5 κατά, ένα «παρών» και ένα «λευκό» εγκρίθηκαν, μετά από πρόταση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, οι διορισμοί του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ ΑΕ) Παναγιώτη Μανούσου και Δημήτρη Παπακώστα.
Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ καθώς και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Δριβελέγκας, αντίθετα από τον Απόστολο Κακλαμάνη που δήλωσε «παρών», ενώ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ καταψήφισαν και η Χρυσή Αυγή ψήφισε «λευκό».
Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ Δημήτρης Παπακώστας, έδωσε έμφαση όχι μόνο στην συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης αλλά και στην επέκταση της.
«Η δική μας προοπτική και προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να καταστήσουμε την ΕΑΒ κέντρο αριστείας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας ώστε να την φέρουμε σε ένα επίπεδο αντίστοιχο των ευρωπαϊκών αεροπορικών βιομηχανιών, όχι μόνο στο τομέα της συντήρησης», τόνισε και συνέχισε: «Όραμα μας είναι να τη μετασχηματίσουμε σε μια βιομηχανία που θα παράξει και το δικό της αεροσκάφος. Αυτό θα χρειαστεί επίπονη προσπάθεια και στρατηγικές συμμαχίες αλλά είναι στο χέρι μας να τα καταφέρουμε. Οφείλει όμως η ΕΑΒ να απελευθερωθεί από όλες τις δυσλειτουργίες της. Απαιτητικό και άμεσο είναι να αναδιαρθρωθεί και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις της. Θα απαιτηθούν κεφάλαια και επενδυτικές συμμαχίες για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική και απαιτείται η συναίνεση όλων των εργαζομένων. Κανένας, και το τονίζω, δεν μπορεί να πετύχει χωρίς το έμψυχο υλικό της».
«Αν η ΕΑΒ μπορέσει να πάρει έργα της τάξεως των 50-60 εκ ευρώ μπαίνει στη κερδοφορία», εκτίμησε ο κ. Παπακώστας ενώ παρέπεμψε στο υπουργείο Οικονομικών για την πιθανότητα εκκαθάρισης εν λειτουργία της επιχείρησης, ως απόρροια μνημονιακών υποχρεώσεων, σημειώνοντας ότι μόνο αυτό μπορεί να απαντήσει.
Ακόμα, ο κ. Παπακώστας ανέφερε ότι οι εμπορικές συνεργασίες με ξένες χώρες είναι ένα τεράστιο πεδίο στο οποίο μπορεί η ΕΑΒ να αναπτύξει δραστηριότητες.
«Πρέπει να παρθεί μια απόφαση καθαρά πολιτική και υπερκομματική αν θέλουμε ή όχι να αποκτήσουμε μια σοβαρή αμυντική βιομηχανία. Για αυτό πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αυτονομηθούμε τεχνολογικά», τόνισε.
Στο θέμα του εργατικού δυναμικού της ΕΑΒ, ο κ. Παπακώστας ανέφερε ότι είναι το χαμηλότερο σε αριθμητικό επίπεδο σε σχέση με την διεθνή βιομηχανία ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαφάνειας σε ότι αφορά τις αναθέσεις εργολαβιών.
«Πρέπει να θεσπίσουμε κανονισμό προμηθειών που θα εξασφαλίσει και διαφάνεια και χρηματοοικονομικό όφελος.
Σχολιάζοντας το θέμα των μνημονιακών απαιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της ΕΑΒ, ο νέος διευθύνων σύμβουλος σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Έχουν εφαρμοστεί, ξεκίνησαν και πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση με τις μνημονιακές δυνάμεις για να καταλήξουμε αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ή όχι μια αμυντική βιομηχανία».
«Αυτό ξεφεύγει από τις δικές μας δυνατότητες. Ο δικός μας ρόλος είναι να αναδιαρθρώσουμε την ΕΑΒ», συμπλήρωσε.
Ο κ. Παπακώστας, μίλησε ακόμα «για μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ΕΑΒ καθώς έχει κλείσει σημαντικές παραγγελίες», ωστόσο όπως είπε, δεν μπορεί να τις εκτελέσει γιατί δεν έχει ούτε ρευστότητα ούτε πιστοληπτική ικανότητα.
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αυτά τα δύο θέματα πρέπει πρώτιστα να εξετάσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».
Ο κ. Παπακώστας απέφυγε να σχολιάσει τα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, σημειώνοντας ότι δεν έχει δει το πόρισμα και ότι γνωρίζει είναι απλά από δημοσιεύματα.
Σημείωσε ωστόσο ότι, «είναι καλό για όποια τέτοια εταιρία οι διοικήσεις της να μην παραμένουν για μεγάλο διάστημα».

«Φαίνεται ότι υπάρχει μια δύσκολη και άσχημη περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Ένα από τα πρώτα μας καθήκοντα με τον κ. Μανούσο θα είναι να τα διορθώσουμε και να πατάξουμε τα φαινόμενα αδιαφάνειας», ανέφερε.
Ερωτηθείς σχετικά με την εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στην ΕΑΒ, είπε ότι το θέμα δεν αφορά την διοίκηση αλλά το υπουργείο Οικονομικών. Εξέφρασε πάντως την άποψη ότι μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, δεν μπορεί να εξισώνεται με ένα υπουργείο ή ένα οργανισμό και σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, θα καταβληθούν προσπάθειες.
Έμφαση στο «πολύ καλό επίπεδο των εργαζομένων της ΕΑΒ έδωσε από την πλευρά του και ο νέος πρόεδρος της επιχείρησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι σαν το ωραίο φρούτο, το ωραίο γλυκό, που όταν οι ξένοι το βλέπουν, θέλουν να το αποκτήσουν».
«Έχει τέτοιο προσωπικό, αντίστοιχο με αυτό θα έλεγα που έχουν οι Γερμανοί. Είμαστε η μοναδική μεγάλη αεροπορική βιομηχανία στην Ελλάδα και πρέπει να την προσέξουμε σαν τα μάτια μας. Θα ενημερώσουμε την πολιτική ηγεσία γιατί η ΕΑΒ πρέπει να μείνει στην Ελλάδα» επεσήμανε ο κ. Μανούσος.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπάρχουν πολλοί !!

Βόμβα μεγατόνων με μεγαλοστέλεχος της ΕΑΒ . Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε έρευνα που έκανε έβγαλε “λαβράκι” . Σύμφωνα με το πόρισμα που δημοσιεύει το Έθνος της Κυριακής επιρρίπτονται ευθύνες στην διοίκηση της ΕΑΒ η οποία προσέλαβε στην θέση του γενικού διευθυντή Επικεφαλής Επιχειρησιακών Λειτουργιών τον Αθανάσιο Χρονόπουλο ο οποίος κατέθεσε πλαστούς τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια!
Η πρόσληψή του κόστισε από το 2004 έως σήμερα 466.752,44 ευρώ ,λόγω των πτυχίων που είχε παρουσιάσει.
Το Σώμα Ελεγκτών έφθασε μέχρι το Κολούμπια το οποίο απάντησε ότι τα “πτυχία” που είχαν κατατεθεί στην ΕΑΒ ήταν πλαστά.
Τώρα σύμφωνα με όσα προβλέπονται πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που παράτυπα εισέπραξε .
Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Έθνος ευθύνες φυσικά θα προκύψουν και για μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ τα οποία διόρισαν τον Αθ. Χρονόπουλο.
Άραγε τον εκβίαζαν κάποιοι?