13/11/2013
Αφού εξασφάλισε την αναδιάρθρωση των δανείων της,
η ΒΙΟΧΑΛΚΟ αποχαιρετά την Αθήνα ως εταιρική έδρα
και το Χρηματιστήριο Αθηνών ως βασική αγορά εμπορίας των μετοχών της,
επιλέγοντας την καρδιά της Ε.Ε., τις Βρυξέλλες.
Η απόφαση πάρθηκε χθες με συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων της (95%),
διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις από την προσπάθεια
που ανεπιτυχώς κατέβαλε πριν από μερικές εβδομάδες
η εγχώρια εποπτική αρχή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
να εμποδίσει με τροπολογία την υλοποίηση του σχεδίου.
Ωστόσο δύο ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα:
α) Πώς κατάφερε η εταιρεία να αναδιαρθρώσει προσφάτως
το δανεισμό της με ελληνικές τράπεζες, όταν πριν από

μερικούς μήνες παρακαλούσε γι’ αυτό αλλά χωρίς απάντηση.
β) Τι θα γίνει με τις δημόσιες προτάσεις για
την εξαγορά των μετοχών των θυγατρικών της,
κάτι που έχει ζητηθεί
από την Επιτροπή Κεφαλαιγοράς και θα της κοστίσει
περί τα 193 εκατ. ευρώ.
Κάποιοι λένε ότι η εταιρεία πήρε αυτό που ήθελε
από τις ελληνικές τράπεζες αφού αναδιάρθρωσε
τον δανεισμό της, διακινδυνεύοντας βέβαια
να δανειστεί για να βρει πρόσθετα κεφάλαια
και να κάνει δημόσιες προτάσεις για την αγορά
των μετοχών που δεν κατέχει στις επτά εισηγμένες
θυγατρικές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Όμως, αυτό το ενδεχόμενο μάλλον απομακρύνεται μετά τη χθεσινή εξέλιξη.
Σε κάθε περίπτωση, η μετοχή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα πάψει
να είναι υπό διπαραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις
15 Νοεμβρίου 2013 και θα εισαχθεί ως VIOHALCO S.A.
στο Χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών από τις 22 Νοεμβρίου 2013.
Όπως αναφέρει η διοίκησή της στο ενημερωτικό που συνέταξε
για τις ανάγκες του παραπάνω μετασχηματισμού,
«θεωρεί ότι η εισαγωγή της εταιρείας σε οργανωμένη αγορά
και η ακόλουθη απορρόφηση της Βιοχάλκο Ελληνική
και της Cofidin θα είναι επωφελείς για διάφορους λόγους.
Ο σημαντικότερος εξ αυτών είναι ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών
είναι μία αγορά με σημαντικά μικρότερο βάθος σε σχέση
με τις πιο ώριμες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανωμένες αγορές.
Εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα,
ο όγκος των συναλλαγών σε μετοχές των εισηγμένων
σε αυτό εταιρειών είναι γενικά χαμηλός
και γι’ αυτόν το λόγο οι μετοχές
των εν λόγω εταιρειών ενδέχεται να θεωρηθεί ότι συνεπάγονται μεγαλύτερο
κίνδυνο από αυτόν που πραγματικά φέρουν».

AΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...

Την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση
της Βιοχάλκο από την Viohalco S.Α. εταιρεία συμμετοχών, θυγατρική της Βιοχάλκο ...
με έδρα το Βέλγιο, αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια
των δύο εταιρειών στις 13 Σεπτεμβρίου.
Τα δ.σ. έλαβαν την απόφαση αυτή, λαμβάνοντας
υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της Viohalco S.A. με την εταιρεία
Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A.
(Cofidin) με έδρα το Βέλγιο, ενώ όρισαν ημερομηνία
ισολογισμού μετασχηματισμού την 30.6.2013.
Επίσης, αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου
διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων
για τη διασυνοριακή συγχώνευση.
Σήμερα, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια
της Βιοχάλκο και της Viohalco S.A. ενέκριναν το κοινό σχέδιο
διασυνοριακής συγχώνευσης, όρισαν εκπροσώπους
για την υπογραφή του, και παρέσχαν εντολή να γίνουν
οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.
Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσας αναδιάρθρωσης,
η απορροφώσα εταιρεία Viohalco S.A.
εν συνεχεία θα απορροφήσει την Cofidin S.A.,
επίσης εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο
και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης Βιοχάλκο.
Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων,
οι μέτοχοι της Βιοχάλκο θα ανταλλάξουν τις
μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της Viohalco S.A.,
που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο
Euronext των Βρυξελλών.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης
τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων
των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών
και των κατά περίπτωση αρμοδίων εποπτικών αρχών.
Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση,
σκοπός της αναδιάρθρωσης είναι η ενίσχυση
της κεφαλαιακής δομής της Βιοχάλκο,
η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα
χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιρειών.
Πηγή : naftemporiki.gr