www.pariszah.gr

Ελληνική Οικονομία.

°Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,3% το 2018 και
στη συνέχεια να υποχωρήσει σε 2% το 2019.
°Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη,
ανταποκρινόμενη στη μείωση της
πολιτικής αβεβαιότητας και τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών.
°Οι εξαγωγές θα συνεχίσουν αυξανόμενες,
με την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης.
°Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα μειώνεται, αλλά παραμένει εξαιρετικά μεγάλη,
περιορίζοντας τις πιέσεις των τιμών και των μισθών.
°Το πλεόνασμα του προϋπολογισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην αντιμετώπιση στούς καθυστερούμενους φόρους.
°Η μείωση των υψηλών επιπέδων φτώχειας,
ιδίως μεταξύ των νέων, παραμένει επείγον θέμα.
Το πρόγραμμα εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος είναι ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα,
αλλά η συνολική κοινωνική προστασία πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
Η πρόσφατη ανασκόπηση δαπανών έχει προσδιορίσει ,φορολογικά, χώρο
για μια μέτρια επέκταση στοχοθετημένων κοινωνικών προγραμμάτων.
°Συνεχιζόμενες βελτιώσεις στις μεταρρυθμίσεις της αγοράς
θα βελτιώσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα.
°Το υψηλό δημόσιο χρέος της Ελλάδας και το μεγάλο απόθεμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) των τραπεζών είναι
πηγές χρηματοοικονομικών ευπαθειών.
°Η τοποθέτηση του δημόσιου χρέους σε μια σταθερή καθοδική πορεία θα γίνει και
απαιτούνται βιώσιμες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση
του δυνητικού προϊόντος και της πρόσθετης αναδιάρθρωσης του.
°Το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών
αυξάνει τους κινδύνους και περιορίζει το δανεισμό των τραπεζών.
Σταδιακά θεραπεύοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
διασφαλίζεται παράλληλα ότι οι τράπεζες διατηρούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα.

•Μια σταδιακή ανάκαμψη αναδύεται.
°Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος της ΕΕ
τον Ιούνιο του 2017 ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πιστωτών
και των αγορών. °Η αύξηση της απασχόλησης στηρίζει τα εισοδήματα και την ιδιωτική κατανάλωση,
αν και πολλές νέες θέσεις είναι προσωρινές ή μερικής απασχόλησης
και πληρώνουν τον κατώτατο μισθό.
°Η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ενισχύει τις εξαγωγές αγαθών, ενώ η διεθνής
ανάκαμψη στηρίζει τα τουριστικά έσοδα.
°Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένει σημαντική και ο πληθωρισμός
και οι μισθολογικές πιέσεις είναι αδύναμες.
°Η πρόσβαση των τραπεζών στη χρηματοδότηση βελτιώνεται.
Ενώ οι καταθέσεις που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί
η πρόσβαση των τραπεζών στη διατραπεζική χρηματοδότηση αυξάνεται,
ενώ η χρήση της έκτακτης χρηματοδότησης
από την κεντρική τράπεζα μειώνεται.
Ωστόσο, οι τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν το δανεισμό.
°Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) παραμένουν υψηλά,
στο 36% των συνολικών δανείων στις αρχές του 2017.
°Ανοικοδόμηση της τραπεζικής και φορολογικής αντοχής για μια χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη.
°Η κυβέρνηση βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει
ένα πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού 2,2% του ΑΕΠ το 2017,
πάνω από το στόχο της. °Συνεχείς βελτιώσεις στη συλλογή των εσόδων και το τέλος των προσωρινών
προγραμμάτων δαπανών στηρίζουν τον προϋπολογισμό
και αντισταθμίζουν τις περικοπές των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Η μειωμένη αβεβαιότητα σχετικά με τα δημόσια οικονομικά οδήγησε σε
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυβέρνησης
και τη μείωση των διαφορών στο δημόσιο χρέος και επιτρέπει
στη κυβέρνηση να εκδώσει το πρώτο της ομόλογο σε τρία χρόνια.
°Βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και
στους ελέγχους των δαπανών αναμένεται να αυξήσουν
το κύριο πλεόνασμα του προϋπολογισμού το 2018 και το 2019.
°Οι μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν τη διακυβέρνηση των τραπεζών και μειώνουν το κόστος.
°Οι τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες, αλλά η ποιότητα του κεφαλαίου είναι αβέβαιη,
καθώς υπάρχει και η μορφή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
•Κεφάλαιο
°Οι έλεγχοι παραμένουν σε ισχύ, ενώ ο χάρτης πορείας περιγράφει τη μελλοντική τους χαλάρωση.
°Η αρχική οικονομική ανάκαμψη δεν έχει ακόμη μειώσει τη φτώχεια.
Στην υπάρχουσα κοινωνική προστασία τα προγράμματα εξακολουθούν να κυριαρχούνται
από τις δαπάνες για τις συντάξεις.
Το σύστημα κοινωνικής προστασίας μπορεί να επικεντρωθεί καλύτερα στην προστασία των οικογενειών,
ιδιαίτερα εκείνων με παιδιά και γονείς χωρίς εργασία, από μια απότομη αύξηση της φτώχειας.
Το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα, το οποίο θα διατεθεί σε εθνικό επίπεδο το 2017,
είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης ενός πιο δίκαιου συστήματος,
το οποίο θα απαιτήσει περισσότερο στοχοθετημένα προγράμματα, όπως τα γεύματα στο σχολείο
και οφέλη για την οικογένεια και τη στέγαση.
°Η βελτίωση των επενδύσεων θα ενισχύσει την ανάκαμψη.
°Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί το 2018 και να παραμείνει σταθερή το 2019.
°Οι επενδύσεις στην οικοδομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθούν,
μετά από 10 χρόνια συρρίκνωσης.
°Η επέκταση της απασχόλησης και ο χαμηλός πληθωρισμός θα είναι
στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης.
°Η ανάκαμψη των εγχώριων δαπανών προοδευτικά θα
επιταχύνει τις εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές, με τις καθαρές εξαγωγές
να συμβάλλουν αρνητικά στο ΑΕΠ για την ανάπτυξη το 2019.
°Τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και των μη εξυπηρετούμενων δανείων
καθιστούν τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας ιδιαίτερα ευαίσθητες
σε οποιαδήποτε απόκλιση πολιτικής σταθερότητας.
°Η βραδύτερη πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
θα μειώσει την εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις .
°Υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους,
που ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2018,
θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα δημόσια οικονομικά.
Η περαιτέρω αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει ωα επιταχυνθεί.
°Αυξημένη πρόοδος στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
θα αυξήσει την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις , περισσότερο από το προβλεπόμενο.

FYROM.

Στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης
υπάρχουν τουλάχιστον δύο θέσεις ως προς την ονομασία της FYROM:
η μία βλέπει ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία».
Η άλλη όμως, "η σκληρή δεξιά",
αρνείται κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. +


Τύπωσε την Σελίδα
Μηχανές Αναζήτησης

Χάρρυ Κλυνν

-Τί διαβάζεις στην εφημερίδα;
-Ζώδια.
-Γιατί δε διαβάζεις τις αγγελίες να βρεις καμιά δουλειά;
-Μπααααα, δεν πιστεύω σ’ αυτά.
===
Πλέον όταν λέμε θα φάμε έξω, εννοούμε στο μπαλκόνι!
===
Όταν ο Θεός δημιούργησε το ανθρώπινο είδος
υποσχέθηκε στους πρωτόπλαστους
ότι η αλήθεια, η τιμή και η αξιοπρέπεια,
το φως, ο σεβασμός, το δίκαιο και το ηθικό
θα θριαμβεύουν σε κάθε γωνιά της γης...
Μετά έκανε τη γη στρογγυλή…!!!!

Τεχνολογία


Οι φθηνές κάμερες που κάνουν σφαιρικές εικόνες ανοίγουν μια νέα εποχή στη φωτογραφία και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι μοιράζονται ιστορίες.
(Κλικ στην εικόνα)


Παράξενα

Παράξενο αντικείμενο

Παράξενο αντικείμενο εκτός του ηλιακού μας συστήματος καταγράφηκε να περνά τον Ηλιο. Ο ταξιδιώτης (ίσως από άλλο αστέρι) δεν παρέμεινε πολύ και κινείται γρήγορα. Η εικόνα δείχνει τη μοναδική διαδρομή του περίεργου αντικειμένου που πέρασε το ηλιακό μας σύστημα τους τελευταίους μήνες.
"Αυτή είναι η πιο ακραία τροχιά που έχω δει ποτέ", λέει σε δήλωσή του ο Davide Farnocchia, επιστήμονας του Κέντρου για τις Σπουδές Αντικειμένων στη Γη (CNEOS) της NASA.
"Πηγαίνει πολύ γρήγορα και σε μια τέτοια τροχιά που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό το αντικείμενο είναι σε πορεία για έξω από το ηλιακό σύστημα και δεν επιστρέφει". Το αντικείμενο, το οποίο ονομάζεται προσωρινά A / 2017 U1, έχει μήκος μικρότερο από ένα τέταρτο του μιλίου και όταν εισήλθε στο ηλιακό σύστημα, επιτάχυνε στα 15 μίλια ανά δευτερόλεπτο.
Αρχικά, οι επιστήμονες πίστευαν ότι μπορεί να είναι ένας κομήτης, αλλά δεν έχει τη χαρακτηριστική ουρά του κομήτη. Οι αστρονόμοι υπολογίζουν ότι πέρασε πλησιέστερα στον Ήλιο στις 9 Σεπτεμβρίου, περνώντας ακριβώς μέσα στην τροχιά του Ερμή.
Το αντικείμενο κατευθύνεται προς τον αστερισμό Πήγασος.

Ο σφραγιδόλιθος της Πύλου.

Ένας σφραγιδόλιθος (πολύτιμος λίθος μικρού σχήματος ) από αχάτη (μη κρυσταλλική μορφή του χαλαζία) με εγχάρακτο σχέδιο εκπληκτικής τέχνης και λεπτομέρειας, που απεικονίζει μια εντυπωσιακή σκηνή μάχης, με κεντρικό θέμα έναν πολεμιστή-ήρωα, γυμνό με μακριά μαλλιά. Το μέγεθός του περίπου 3,5 εκατοστά !
Malcolm H. Wiener: «ένα από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα τέχνης στο Αιγαίο που μπορεί να συγκριθεί με μερικά σχέδια του Michelangelo Buonarroti στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απιστίες.

Αεροσκάφος της Qatar Airways αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο μέσο της πτήσης όταν μια γυναίκα που χρησιμοποίησε τον αντίχειρα του συζύγου για να ξεκλειδώσει το smartphone ανακάλυψε ότι είχε μια εξωσυζυγική σχέση.
Το ζευγάρι και το παιδί τους πετούσαν για το Μπαλί της Ινδονησίας για διακοπές. Η γυναίκα χτύπησε επανειλημμένα τον σύζυγό της αφού έμαθε για την απιστία του και ο καπετάνιος αναγκάστηκε να κάνει απρογραμμάτιστη στάση στο Chennai της Ινδίας, όταν το πλήρωμα καμπίνας δεν ήταν σε θέση να αποκαταστήσει την τάξη.


Πληροφορίες

Νήσοι Μάρσαλ

Μπορεί να διαρρεύσουν πυρηνικά απόβλητα από την τσιμεντένια προστασία.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η αλλαγή του κλίματος απειλούν να απελευθερώσουν
εξαιρετικά ραδιενεργό πλουτώνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό
σε ένα εφιάλτικο σενάριο για όσους ζουν στις Νήσους Μάρσαλ
όπου δέκα πυρηνικές εκρήξεις έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1940.

Τεχνητή νοημοσύνη.

Η NASA ερευνά για ξένους πλανήτες εδώ και χρόνια με το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler.
Πρόσφατα, συνεργάστηκε με τον γίγαντα της τεχνολογίας Google
για να επεξεργαστεί πιο έξυπνους τρόπους στην ανακάλυψη αυτών των αποκαλούμενων "εξωπλανήτες".
Συγκεκριμένα, η αποστολή Kepler αναζητά πλανήτες
όπως η Γη μέσα στην "κατοικήσιμη ζώνη" του "Ηλιου " τους.
Τώρα έχει ανακαλύψει έναν "ζεστό, βραχώδη πλανήτη"
στο μακρινό ηλιακό σύστημα του Kepler 90i
- αυτός είναι ο όγδοος γνωστός πλανήτης σε αυτό το ηλιακό σύστημα
και όπως στον δικό μας Γαλαξία είναι ο μεγαλύτερος αριθμός γνωστών πλανητών σε ένα σύστημα.
Το Kepler-90, ένα αστέρι σαν τον Ηλιο απέχει 2.545 έτη φωτός από τη Γη.
Περιστρέφεται γύρω από τον "Ηλιο" του σε 14,4 μέρες.
Βρέθηκε χρησιμοποιώντας την Google.
Η μηχανική μάθηση είναι μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης
στην οποία οι υπολογιστές "μαθαίνουν".
Σε αυτή την περίπτωση, οι υπολογιστές μάθαιναν να εντοπίζουν τους πλανήτες
βρίσκοντας περιπτώσεις από τα δεδομένα του Kepler.
Το τηλεσκόπιο καταγράφει σήματα από πλανήτες πέρα από το ηλιακό μας σύστημα, γνωστούς ως εξωπλανήτες.

Οι Εργάτες στην Αμερική.

Το 78% των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ζουν paycheck σε paycheck. Αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ, και είναι ακόμα περισσότερες οι ενδείξεις ότι η μεσαία τάξη είναι υπό μια αυξανόμενη πίεση. Το κόστος ζωής αυξάνεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό, τι συμβαίνει στις μισθολογικές αποζημιώσεις, και με την πάροδο του χρόνου εκεί καταλήγουν οι περισσότερες οικογένειες από τη μεσαία τάξη. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι που τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης πραγματικά δεν θέλουν να μιλήσουν για αυτές τις μέρες. Αντίθετα, απλώς συνεχίζουν να επικεντρώνονται στις αυξανόμενες χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες διογκώνονται τεχνητά από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες.

Μετανάστευση.

Η Ελλάδα έχει μια ιστορία μετανάστευσης αιώνων, η οποία δημιούργησε μια ελληνική "Διασπορά" τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο σε τοποθεσίες τόσο μακριά όσο το Σύδνεϋ στην Αυστραλία.
Στην πρώτη έξοδο, μεταξύ του 1903 και του 1917, οι Έλληνες ταξίδευαν κυρίως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Βραζιλία και τη νοτιοανατολική Αφρική, και οι επτά στους 10 ήταν ηλικίας 15 έως 44 ετών και λιγότεροι από δύο στους 10 Κατά το δεύτερο κύμα.
Το 1960 έως το 1972, επτά στους 10 ήταν νέοι ηλικίας 20-34 ετών, ενώ πέντε στους 10 δήλωσαν ότι ήταν χειρωνακτικοί.
Οι Έξι από τους 10 ταξίδεψαν στη Γερμανία ή το Βέλγιο για να εργαστούν σε εργοστάσια.
Στην έκθεση BoG,η οικονομολόγος Σοφία Λαζαρέτ δήλωσε ότι «δεν ήταν τυχαίο ότι και οι δύο φάσεις έλαβαν χώρα μετά από έντονη περίοδο ύφεσης η οποία πυροδότησε τη μαζική αποχώρηση ανθρώπων, κυρίως νέων, που αναζητούσαν νέες ευκαιρίες και προοπτικές προόδου".
Η Ελλάδα είναι τέταρτη μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τη μαζική μετανάστευση σε σχέση με το εργατικό δυναμικό κάθε έθνους.

Η Κίνα ξέρει.

Πεκίνο - Έχοντας κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές και αμφισβητει την αμερικανική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, η Κίνα έχει θέσει τα βλέμματά της να γίνει παγκόσμια δύναμη σε ένα διαφορετικό πεδίο: την επιστημονική έρευνα. Τώρα έχει περισσότερους εργαστηριακούς επιστήμονες από κάθε άλλη χώρα, ξεπερνά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έρευνα και την ανάπτυξη και παράγει περισσότερα επιστημονικά άρθρα από οποιοδήποτε άλλο έθνος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.


Χρήσιμα.

Εφημερίδες

Ελληνικά Κανάλια.

Το ευρώ με άλλα νομίσματα

Ευρω σε άλλο νόμισμα...:Ενημέρωση από τον ιστό


Κοινωνία


ΔημόσιοΥπολογίστε τους λαχνούς.

Οι λαχνοί

Για συνολικό άθροισμα μέχρι 100 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε ένα ευρώ.
Από 101 ευρώ μέχρι 500 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε δύο ευρώ.
Από 501 ευρώ μέχρι 1.000 ευρώ, ένας λαχνός για κάθε τρία ευρώ.
Από 1.001 ευρώ και πάνω, ένας λαχνός για κάθε τέσσερα ευρώ.


Σχόλια

Σήμερα σηματοδότησε το τέλος της mainstream υποστήριξης της Microsoft
για τα λειτουργικά συστήματα Windows 8 και Windows 8.1.
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα Windows 8 και 8.1 είναι τόσο νεκρά όσο τα Windows XP,
ενώ οι χρήστες με Windows 8 ή 8.1 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν
ενημερώσεις ασφαλείας μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023.
Φυσικά, τα Windows 10 εξακολουθούν να είναι πολύ καλύτερα από τα Windows 8 και 8.1
όσον αφορά χαρακτηριστικά, χρηστικότητα και ασφάλεια,
οπότε αν θέλετε πραγματικά το καλύτερο λειτουργικό σύστημα
που μπορούν να προσφέρουν τα Windows θα ήταν ακόμα καλύτερα τα Windows 10,
Τα Windows 8 θα εξακολουθούν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας.


Ο υπολογιστής σας λειτουργεί λίγο πιο αργά πρόσφατα;
Ο υπολογιστής σας πάσχει από μία από τις παρενέργειες της πρόσφατης ενημέρωσης της Microsoft,
που σχεδιάστηκε για να κλείσει τα τρωτά σημεία Spectre και Meltdown.
Για όσους δεν γνωρίζουν, το Meltdown και το Specter είναι οι δύο παραβιάσεις ασφαλείας
που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα και αφορούν σχεδόν όλους τους επεξεργαστές.
Η Microsoft έχει προειδοποιήσει ότι τα μπαλώματα θα επηρεάσουν την απόδοση των υπολογιστών με Windows.
Εδώ είναι η περίληψη του τι ανακάλυψε η Microsoft μέχρι στιγμής: "Με τα Windows 10 σε νεότερους επεξεργαστές (υπολογιστές της εποχής 2016 με Skylake, Kabylake ή νεότερα CPU),
τα benchmarks παρουσιάζουν μονοψήφια επιβράδυνση, αλλά δεν περιμένουμε από τους περισσότερους χρήστες
να παρατηρήσουν μια αλλαγή επειδή αυτά τα ποσοστά αντανακλώνται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Με τα Windows 10 σε παλαιότερους επεξεργαστές (υπολογιστές της εποχής 2015 με Haswell ή παλαιότερους CPU),
ορισμένα σημεία αναφοράς δείχνουν πιο σημαντική επιβράδυνση
και αναμένουμε ότι ορισμένοι χρήστες θα παρατηρήσουν μείωση της απόδοσης του συστήματος.
Με τα Windows 8 και τα Windows 7 σε παλαιότερους επεξεργαστές (υπολογιστές της εποχής 2015 με Haswell ή παλαιότερους CPU),
περιμένουμε από τους περισσότερους χρήστες να παρατηρήσουν μείωση της απόδοσης του συστήματος.
Αυτό σημαίνει ότι εάν ο υπολογιστής σας είναι από πριν από το 2015,
θα δείτε μια αρνητική επίδραση στην απόδοση.
Σύμφωνα με το The Register αυτό το αποτέλεσμα θα μπορούσε
να είναι οτιδήποτε μεταξύ 2 και 14% της συνολικής απόδοσης.

Αρθρα.

Η ανακάλυψη νερού από τον NASA στον Άρη
ήταν στην πραγματικότητα άμμος "Έχει βρεθεί υγρό νερό στον Άρη", δήλωσε η NASA το 2015 - αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι είδαν στην πραγματικότητα άμμο ή σκόνη.


Βίντεο.

Paper man

Walt Disney

Video

Tangled

Walt Disney

Video

Signing bird

Jino-Kang

Video

1975-2014

4 αδελφές έλαβαν την ίδια εικόνα για 40 χρόνια

Video


Εργαλεία.