Δραχμή

Η Ιστορία της

Home | *ΤΕΑΜ.gr | YouTube | Ebay |


(Τα πρώτα χαρτονομίσματα κόπηκαν το 1841 από τη νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν αξίας 25, 50, 100 και 500 δραχμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ανέγραφαν στη μία όψη τους ότι “Η παραποίησις τιμωρείται με δεσμά δια βίου”. Το πεντακοσάρικο που τότε διέθετε τεράστια αγοραστική δύναμη εκτυπώθηκε στο Παρίσι σε μόλις 600 τεμάχια κι από αυτά τέθηκαν σε κυκλοφορία μόλις τα 276. Η σημερινή συλλεκτική του αξία θεωρείται ανυπολόγιστη.)

("Μόνο 199 ευρώ!" , "Από 13.890 ευρώ!" , "τυρόπιτα 1,5 ευρώ!","δόσεις 136 ευρώ","μισθός 785 ευρώ" )

Πόσο σε Δραχμές;